Katalog aktivit Komunitní školy Heřmánek 

 Ceny nabízených aktivit

 

 

Dle typu výuky a počtu osob lze rozdělit takto -

Skupinová výuka  (min. 5 osob a více):                                                        1200 kč/osobu/pololetí

Individualizovaná výuka  (3 osoby):                                                              1200 kč/osobu/pololetí

Individualizovaná výuka  (2 osoby):                                                               1750 kč/osobu/pololetí

Individuální výuka  (1 osoba):                                                                         3500 kč/osobu/pololetí

Výuka všech aktivit bude probíhat jednou týdně, převážně v odpoledních hodinách.  

                                                                             

Hudba                                                                    I/S/IS-1xx

Hudební hry pro předškolní děti se zaměřením na výuku základů hry na flétničku  S-107

Hudebně – pohybové dopoledne pro děti (s dopr. a spoluúčastí maminek) ……….        S-101

Hudební hry pro nejmenší (odpolední aktivita pro děti ve věku 4-7 let) …………..          S-102

Cizojazyčné hudební divadlo pro děti ……………………………………………                 S-103

Pěvecký sbor (dospělí)………………………………………………………………               S-104

Sboreček (dětský sbor) ……………………………………………………………..             S-105

Hlasová výchova (děti) ……………………………………………………………..                 IS-106

Zpěv  ……………………………………………………….............................................           I-111

Hra na klavír, klávesy ………………………………………………………………                IS-108

Hra na kytaru ………………………………………………………………………                   IS-109

Základy hudebního rytmu (příprava pro hru na bicí) ………………………………               IS-110

Příprava a propagace kulturní akce (projektový kroužek) ………………………….             IS-112

Hudební teorie k přijímacím zkouškám na střední školu ………………………….               IS-113

Hudba v počítači a mobilu (tvorba a zpracování elektronické a pop. hudby) ……...             S-114

Hra na flétnu......................................................................................................................   IS-115

Jazyková výuka                                                        S/IS-2xx

Zpívánky ze světa (výuka italštiny v písních) ……………………………………..                     S-201

Zpívánky ze světa (výuka francouzštiny v písních) ……………………………….                    S-202

Zpívánky ze světa (výuka angličtiny v písních) …………………………………...                     S-203

Začínáme s cizí řečí (italština) ……………………………………………………..                    IS-204

Začínáme s cizí řečí (francouzština) ……………………………………………….                   IS-205

Začínáme s cizí řečí (němčina) …………………………………………………….                   IS-206

Začínáme s cizí řečí (angličtina)................................................................................         S - 207

Mírně pokročilá angličtina...........................................................................................        S - 208

Sport (tělovýchova)                                                   S/IS-3xx

Kondiční cvičení pro chlapce …………………………………………………………                  S-301

Fit step  -pilates (pro ženy) …………………………………………………………                  S-302 (s)

Aerobic (pro ženy).…………………………………………………………                                S - 302 (l)

Mami fit (cvičení „v terénu“ pro maminky s dětmi) ………………………………..                    S-303

Taneční kroužek s pompony.......................................................................................         S - 304

Výtvarné umění                                                          S/IS-4xx

Výtvarné tvoření pro děti …………………………………………………………………….      S-401

Ostatní                                                                       S/IS-5xx

Vzhůru do pohádky (společné čtení a hraní pohádek) ………………………………               S-501

Nebojte se techniky aneb „počítač - náš kamarád“ (pro dospělé) …………………….    S-502

Tématické odpoledne pro rodiče (cyklus diskusních seminářů na různá témata)