Časový plán aktivit ve školním roce 2021/2022

Do druhého pololetí šk. roku 2021/2022 vstupujeme s těmito aktivitami - kroužky:

 

Taneční kroužek děvčat s pompony

- vyučuje Simona Bajerová 


Výuka bude probíhat 1x týdně v úterý od 17:00 hodin v tělocvičně školy.

 

 

Výtvrné tvoření pro děti (S-401)

- Vvyučuje Jana Habánová

výuka ve středu od 16:00 - 17:00 (mladší žáci - I. skupina)

výuka ve středu od 17:00 - 18:00 (starší žáci - II. skupina

 

Výuka hry na klavír a kytaru (IS-108, IS-109)

- vyučuje Alžběta Stránská 
výuka probíhá dle domluveného rozvrhu v  pondělí od 16:00 - 19:00 hodin, individuální rozvrh
- vyučuje Hana Pestrová
výuka probíhá dle domluveného rozvrhu v sobotu od 9:00 - 12:00 hodin, individuální rozvrh

Vzhledem k tomu, že kapacita dvou vyučovacích dnů ještě není naplněna (cca 20 žáků),

tak prozatím nové žáky přijímáme :-).


Sboreček pro děti (S-105), stejně tak hlasová výuka (individuální)

 - vyučuje Lucie Laubová

výuka bude probíhat nepravidelně dle možností vyučujícího, pravděpodobně v pátek a o víkendech.

Současně se jedná o kroužek hudebních her pro děti, výuka trvá cca 1,5 hodiny.
Děti nejen nacvičují na různá vystoupení, ale mají i zajímavou hudební výuku.

 
Angličtina (S-207, S-208)

- vyučuje Radek Volf
 

Každé úterý  od 16:00 do 17:30 mírně pokročilá angličtina (S-208) - toto je dvouhodinovka.

 

Výuka probíhá ve skupině, přičemž se řídí domluvou termínu.

 
   

Nebojte se techniky aneb "počítač - náš kamarád" (S 502)

- vyučovat budeme dle zájmu žáků, v průběhu zimních měsíců.

Výuka bude probíhat dle potřeb a  domluvy žáků s vyučujícím.