Dovolte nám, abychom Vám představili naši nově založenou komunitní školu „Heřmánek“. Z důvodu neustálého poklesu žáků jsme byli nuceni ke dni 31. 8. 2015 ukončit činnost naší Základní školy Heřmanov. Řádná škola byla založena již před 120 lety, ale z neúnosných ekonomických důvodů jsme museli skončit. Hledali jsme samozřejmě smysluplné využití školní budovy a vymysleli jsme tento projekt komunitní školy.

Málokdo však ví, co to vlastně je. Komunitní vzdělávání je proces, který zapojuje lidi bez rozdílu věku do života komunity tak, že uspokojuje jejich vzdělávací, sociální, kulturní nebo rekreační potřeby. Komunitní školy se tak jako všechny ostatní věnují výuce dětí, ale kromě toho se snaží co nejvíce zapojit do své činnosti rodiče a místní obyvatele. Cílem je, aby škola žila od rána do večera a byla společenským centrem vesnice.

V naší nové komunitní škole „Heřmánek“  plánujeme provozovat výuku hudební, výtvarnou, jazykovou, sportovní a řadu dalších.  Máme kvalitní, odborně vzdělané lektory a učitele, kteří budou nabízet různé aktivity. Podle zájmu dětí i rodičů budeme otvírat jednotlivé kurzy buď společné nebo individuální výuky. Kurzy budou placené, cena se bude odvíjet podle počtu zájemců.

Představení KŠ Heřmánek

 • Principy komunitní školy:
  • Vytvoření podnětného prostředí pro rozvoj dětí i dospělých a pro předávání kultury
  • Naplňování potřeb sociálních, vzdělávacích, kulturních i rekreačních
  • Prostor pro sdílení mezi příslušníky komunity napříč generacemi, přirozené podněcování vzájemného respektu
 • Organizace aktivit
  • Dle zaměření (dělení v katalogu aktivit):
   • Hudební aktivity
   • Sportovní aktivity
   • Jazykové aktivity
   • Ostatní (počítačové dovednosti, rukodělné apod.)

    

  • Dle typu výuky:
   • Pravidelné dlouhodobé aktivity (např.1x za týden po dobu 1 roku)
   • Přednáškové cykly
   • Výjimečné příležitostné akce (Dětský den, Den matek apod.)

    

 • Organizace aktivit
  • Dle věku účastníků:
   • Aktivity pro děti
   • Aktivity pro dospělé
   • Aktivity pro maminky s dětmi

    

  • Dle počtu dětí (dospělých) ve skupině:
   • Skupinové aktivity (otevřeme v případě zájmu minimálně 5 dětí/dospělých)
   • Individualizovaná skupinová výuka (v počtu 2-3 osob)

    

 • Financování
  • Zázemí (prostory + energie) a základní část materiálního vybavení: obec Heřmanov
  • Lektorné / kurzovné: účastníci jednotlivých aktivit
   • Jednorázově
   • Na delší období (pololetně)
 • Aktuální informace vždy dostupné na webu obce pod záložkou KŠ Heřmánek
 • Sponzorství může napomoci rozvoji KŠ a případnému rozšíření nabídky aktivit!